Produkcja i sprzedaż

Budownictwo

Usługi

Certyfikat HACCP

W 2006 roku Gospodarstwo Pomocniczy przy Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze uzyskało system jakości HACCP.

HACCP jest systemowym podejściem do zarządzania bezpieczeństwem żywności. Opracowano go w celu wyeliminowania przypadków zatruć, zachorowań, spożywania niebezpiecznej dla zdrowia żywości lub pojawienia się w niej niepożądanych substancji oraz przedmiotów. System pozwala rozpoznawać, kontrolować i zapobiegać zagrożeniom, jakie mogą pojawić się w procesie produkowania, bądź składowania produktów spożywczych. Jako zagrożenie określamy wszystko to, co w konsekwencji może przynieść zdrowotną szkodę konsumentowi.