Produkcja i sprzedaż

Budownictwo

Usługi

O nas

Informacja o Podlaskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BIELIK w Czerwonym Borze

 

Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej BIELKI w Czerwony Borze została powołana z dniem 01.12.2010 r. Zarządzeniem Nr 217/10/CZSW Ministra Sprawiedliwości z dnia 29.10.2010 r.

 

Instytucja została utworzona poprzez przekształcenie czterech gospodarstw pomocniczych:

1. Gospodarstwa Pomocniczego przy Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze

2. Gospodarstwa Pomocniczego Zakładu Prefabrykacji Przy Zakładzie Karnym w Białymstoku

3. Gospodarstwa Pomocniczego Zakładu Remontowo-Budowlanego przy Areszcie Śledczym w Olsztynie

4. Gospodarstwa Pomocniczego Zakładu Produkcyjnego przy Zakładzie Karnym w Kamińsku.

 

Podlaska IGB Bielik działa na podstawie Statutu. Wykonuje zadania publiczne wykonywane wcześniej przez przekształcone gospodarstwa pomocnicze, polegające na prowadzeniu oddziaływań penitencjarnych oraz resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych.

 

Pracownikami zatrudnianymi w Instytucji Gospodarki Budżetowej BIELKI są w większości pracownicy byłej Jednostki Wojskowej w Czerwonym Borze. Instytucja zatrudnia również osadzonych przy pracach pomocniczych na kuchni oraz przy pracach remontowo-budowlanych. Średnie zatrudnienie skazanych w GP w 2008r. wynosiło 151 etatów. W celu właściwego i terminowego wykonania zleconych prac Gospodarstwo zawiera też umowy zlecania. W 2008 roku w ramach umowy zlecenia zatrudnionych było 140 osób.

Od grudnia 2002 roku Instytucja zabezpiecza działalność Ośrodka dla Uchodźców w Czerwonym Borze w zakresie dozorowania, usług medycznych, żywienia, konserwacji, usług pralniczych itp. Ponadto od lutego 2009r. żywimy pacjentów Szpitala Powiatowego w Zambrowie.

Kolejną działalnością GP jest zarządzania osiedlem mieszkaniowym w Czerwonym Borze.

 

Zgodnie z interpretacją przepisów Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych przez Urząd Zamówień Publicznych i Ministerstwo Sprawiedliwości, państwowe jednostki organizacyjne Skarbu Państwa korzystające z usług gospodarstw pomocniczych przy jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, wyłączone są ze stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, a jednocześnie zwolnione z obowiązku ogłaszania przetargu. W związku z powyższym Gospodarstwo Pomocnicze podejmuje działalność w zakresie usług remontowych na rzecz samorządów lokalnych i innych podmiotów na terenie całego kraju.

 

W związku z powyższym Instytucja podejmuje również działalność w zakresie usług remontowych na rzecz samorządów lokalnych i innych podmiotów na terenie całego kraju.

W 2008r. wykonaliśmy usługi remontowo-budowlane, elektryczne i sanitarne na ponad 41 milionów złotych. Roboty były wykonane na rzecz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku, innych jednostek organizacyjnych służby więziennej, resortu sprawiedliwości oraz innych osób.