Produkcja i sprzedaż

Budownictwo

Usługi

Inwestycje

Oferujemy:

 • budowa od podstaw zakładów karnych i aresztów śledczych
 • budynki specjalistyczne
  • budynki zakwaterowania
  • kuchnie
  • stołówki
  • kantyny
  • magazyny
  • budynki administracyjne