Produkcja i sprzedaż

Budownictwo

Usługi

Zarządzanie nieruchomościami

  • zarządzanie i dozorowanie nieruchomościami
  • sprzątanie budynków i posesji
  • wywóz nieczystości stałych
  • koszenie terenów zielonych
  • odśnieżanie
  • bieżąca konserwacja ogólnobudowlana, elektryczna i sanitarna