Produkcja i sprzedaż

Budownictwo

Usługi

Referencje

Naszymi klientami są między innymi:

 

  • Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
  • Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, oddziały: Warszawa, Katowice, Białystok, Lublin, Radom
  • Zakłady Karne
  • Areszty Śledcze
  • Sądy
  • Parafie
  • Szkoły
  • Podmioty Prywatne